Angels Barcelona

"Penélope al món de la propaganda", 2016. 130 x 130 cm.