Angels Barcelona

"Les imatges són un teixit", 2016