Angels Barcelona

"Comptaré les hores", 16 x 22 cm