Angels Barcelona

"Els senyors i grans pretendents", 2016. 162 x 162 cm.